117bet website

Kumpletuhin ang recharge at i-download ang APP sa parehong araw para makatanggap ng P117 cash! lks22w.loan

Another text spam, when you clicked the link, it will direct you to their gaming website.

Who else received same message above? Comment down below

Other numbers used by this marketer:

  • +63 946 852 7124
  • +63 946 398 1519
  • +63 985 206 0689
  • +63 985 396 5990

Other Message Content

177BET recharge P177 araw-araw at makakuha ng P177 nang libre. Kumita ako ng P16,251 nitong dalawang araw. At ikaw? 177bet5.loan

Tito, nagdeposito lang ako ng P177 sa 177BET at nakakuha ako ng 100% cash. Nanalo ako ng P53627. Halika, huwag sabihin kahit kanino! 177bet3.loan

admini
https://jerkcalls.com

Leave a Reply